Visa respekt!

Jag tänkte göra det här inlägget redan under semifinalserien, men jag tog mig aldrig tid. I alla fall, det pratas ju väldigt mycket om respekt kring tacklingar inom hockeyn. Tacklande spelare skall visa respekt, och även mottagande spelare skall visa respekt. Där tror jag inte vi behöver ha en långvarig diskussion, vi är alla eniga om detta. I alla fall till den grad att det finns en större enighet här än vad det finns kring huruvida en tackling är inom regelbokens gränser eller om en tackling är otillåten (utan respekt rent utav). För dessa diskussioner, som jag tagit upp tidigare är helt utan samförstånd eller konsensus, en tackling kan i en persons ögon kan vara fullt godkänd mesans den i en annan persons ögon är fullständigt regelvidrig. Denna diskussion kommer troligen alltid finnas. Dock finns det en möjlighet även här till att visa respekt. Nämligen att SHL/Ishockeyförbundet visar både supportrar och själva sporten respekt. Jag tänker såhär, alla dessa anmälningar/granskningar som förekommit under säsongen har inte bara ett stävande syfte utan det finns en annan viktig del i det hela, den pedagogiska/klargörande delen. Det är nämligen minst lika viktigt att granska tacklingar som i referensgruppens ögon inte är värda att granska. Detta för att öka förståelsen VARFÖR en tackling är ok, eller inte. Det är inte särskilt respektfullt att inte ens motivera varför en tackling inte är regelvidrig, särskilt när den renderar i skador eller upprör känslor i något av lagen eller hos supportrar.
Jag inbillar mig att om en överdriven granskning av tacklingar, som efterföljs av förklaringar varför beslutet togs angående friande eller fällande kommer att öka förståelsen för besluten enormt. Disciplinnämnden skulle bli tvungen att motivera BÅDE friande och fällande, vilket ökar kraven på transparens och tydlighet. Detta i sin tur kommer att förhoppningsvis öka förståelsen för besluten. Dessutom borde konsekvensen att öka när fler tacklingar granskas och besluten om dessa motiveras.
Bara för att förtydliga, så är detta inte i första hand en önskan om fler fällda tacklingar, som t ex de Brynäs åkt på i slutspelet, utan jag vill att saker ska bli tydligare och genomföras med en större respekt mot sporten och oss supportrar.