Jag frågade, Johan Stark svarade

Jag har sedan det meddelades att Intersport tar över souvenirförsäljningen hos Brynäs, känt en oro över att detta inte är rätt väg att gå, särskilt i det längre perspektivet. Därför bestämde jag mig för att bolla mina funderingar med Brynäs klubbdirektör Johan Stark. Det skall nämnas att vår konversation skedde strax efter årsmötet, men min semester och annat kom i mellan, så därför publiceras detta först nu.

Här kan ni läsa mitt fullständiga mail till Johan

Johan svarade både snabbt och utförligt på mina funderingar, och jag har valt att sammanfatta det hela här.

När det gäller det ekonomiska svarar Johan följande:

Det stämmer inte att försäljningen av souvenirer minskat. Den försäljning som årsredovisningen visar är till och med innan Intersport tog över shopen 1 maj 2016. Resterande del av intäkter från souvenirer ligger numer under marknadsintäkter kopplat till det avtal vi har med Intersport.

Avtalet med dem är i tre delar. Souvenir/merchandise, material samt sponsring. Vi har även ett avtal med dem gällande hyra men det står BAAB för. Utöver de fasta avtalen med Intersport så är det kick-backs som faller ut när försäljningen går över vissa nivåer.

Vi har även kunnat sänka våra materialkostnader för alla våra lag kopplat till detta avtal.

Utöver det så har vi minskat våra personalkostnader med två heltidstjänster. När du tittar på personalkostnader för 16/17 kom ihåg att vi hade en lite dyrare spelartrupp samt stora bonusar som gick ut pga de sportsliga framgångarna. De kostnaderna ligger även de under personalkostnader. Rent krasst sänkte vi våra kostnader med 5 mkr i jämförelse med förra året om vi tittar på grundserie.

Där vi var ekonomiskt för 1,5 år sedan var Intersportavtalet rätt väg att gå. Det har hjälpt oss ekonomiskt. Och ekonomin gick före alla andra prioriteringar just då.

Under sista året med shopen i egen regi omsatte vi 6 mkr, hade ett lagervärde på 3 mkr och gjorde en knapp vinst. Vi var helt enkelt inte särskilt duktiga på att göra ekonomi av den.

Jag ser inga egentliga konstigheter här, det var en, som Johan säger, nödvändig handling rent ekonomiskt. Det jag tycker det är viktigt att ta fasta på är avslutningen, att de inte var duktiga på att göra ekonomi av shopen. Här finns en enorm utvecklingspotential, både ekonomiskt och framförallt marknadsföring/goodwill. Jag påstår återigen att souvenirer ÄR kärnverksamhet och skall så förbli. Jag kommer fortsätta att följa upp detta och försöka både komma med egna idéer och gärna förmedla er läsares synpunkter/idéer.

Vad gäller avtal och den närmaste framtiden ligger det till såhär:

Avtalet med dem (Intersport, min. anm.) gäller två säsonger till. Denna och nästa.

Hur vi gör efter det beror såklart på flera saker. Vad avtalet gett oss ekonomiskt, vad ni supportrar tycker (viktigt!) och hur vi tycker samarbetet med dem fungerat i praktiken.

Så de kommande två säsongerna kommer alltså Intersport att driva shopen, dock är inte Brynäs helt bortkopplade, de kan ställa krav och komma med önskemål och krav vilket Johan kommer in på här:

Det som oroade mig när vi gick över till Intersport var inte ekonomin utan lite av det du skriver. Shopen fyllde en funktion i att ta emot supportrar i vardagen och hjälpa dem med mindre och större frågor. Där hade vi Tobbe Rissve som grym resurs och ambassadör för Brynäs IF. Det var det som sved mest, att släppa Tobbe. Här tycker jag inte heller att Intersport levererat det vi önskat och vi diskuterar själva om vi kan hitta en annan lösning. Tycker det blivit lite för opersonligt.

Gällande utformning av produkter så får de inte göra någonting innan vi godkänt det. Jag kan själv tycka att vissa av de nya produkterna varit riktigt vassa och andra inte. Men de är bra att samarbeta med och de vill mycket. Förhoppningsvis kommer det att bli bättre denna säsong på alla plan.

Jag tycker klubbdirektör Stark i mångt och mycket delar min och många andras åsikter, att Intersport inte nått upp till det krav som ställs på souvenirförsäljningen för Sveriges mest eminenta hockeyförening. Jag hoppas Johan och hans kollegor kan förmå Intersport att göra ett bättre jobb kommande säsong. Jag ser dock ett problem i att Intersport är ett nationellt företag som hanterar ett stort antal föreningars souvenirer. Det uppstår lätt konflikter när marginalerna skall optimeras på det nationella planet, och varje förening vill ha sina egna unika souvenirer. Ett lysande exempel är ju att Brynäs gosdjur (som självklart skall vara en tiger) numera är en björn, som alla andra föreningars. Detta problem kommer aldrig kunna bortses ifrån så länge det är ett företag med intressen på fler än ett ställe hanterar försäljningen.

Jag önskar att Brynäs tar de två åren som återstår av avtalet med Intersport och bygger upp en strategi för hur de kan ta tillbaka försäljningen och gärna flerdubbla omsättningen. Jag tycker det borde finnas stora möjligheter till detta, särskilt när de har så pass lång tid på sig.

Mina funderingingar kring Brynässhopen

Hej Johan!

Jag kunde tyvärr inte närvara på årsmötet i år, så jag hör av mig med mina funderingar här i stället. Min frågeställning är dessutom alldeles för lång för att passa på ett årsmöte.

Jag har sedan det meddelades att Intersport tar över souvenirförsäljningen känt en oro över att detta inte är rätt väg att gå, särskilt i det längre perspektivet. När jag läser årets redovisning blir jag inte direkt lugnare. Souvenirintäkterna är en tredjedel av föregående år, som dessutom rent sportsligt var mycket sämre. Jämför vi med guldåret 2012, är skillnaden markant då intäkterna var fem gånger så höga. Nu är det lite orättvist att jämföra med då det förutom guld även firades hundraårsjubileum.

Men faktum kvarstår, det är en markant skillnad på intäkterna detta år jämför med tidigare år. Vidare kan jag inte, med min begränsade kunskap inom företagsekonomi, hitta något på utgiftssidan som minskat till följd av förändringen med souvenirhanteringen. Vilket självklart inte behöver betyda att det är så, men hos mig genererar det ytterligare oro.

Nu är ju min jämförelse inte hundra procent korrekt, men den spontana reaktionen var just som jag beskriver ovan. Brynäs har, efter Intersports inträde, inte längre en direkt inäktspost från souvenirförsäljning. Dock tycker jag detta ändå borde finnas med i någon form i årsredovisningen, dels för att vi medlemmar skall få en bild av hur det går med försäljningen och dels för att just souvenirer är en så central del av föreningens verksamhet.

Jag minns fortfarande då något liknande gjordes, då i samarbete med NEH. Detta slutade i att Brynäs, efter en rätt så kort tid, tog tillbaka hanteringen och resultatet blev mångt mycket bättre. Jag kan se paralleller med den tiden. Om vi bortser ifrån de rent ekonomiska siffrorna, så finns det andra faktorer som talar emot den nuvarande lösningen. Det mest markanta som jag ser det är det otroligt opersonliga med att ha ”exakt” samma souvenirer som t ex Frölunda eller Skellefteå. Som det är nu är det inte mycket mer än färgerna som skiljer. Dessutom upplever många, enligt mina högst ovetenskapliga efterforskningar, att shoppen numera är väldigt opersonlig.

Jag tycker att souvenirer är en del av föreningens själ (eller kärnverksamhet om vi pratar ekonomiska termer), och hade jag skrivit ett kritiskt blogginlägg angående detta hade troligen rubriken varit ”Ni rear ut er själ”. Nu är jag intresserad av kommunikation och lösningar och inget ”drev”, därför använder jag i stället detta medium. Min åsikt är dock bestämd, souvenirer bör vara en av huvudinkomsterna för en förening, som dessutom vill etablera sig i Europa. Inte ett nödvändigt ont, som lätt kan outsourceas.

Efter denna långa inledning, har jag följande frågor:

* Har intäkterna för souvenirer rasat, samtidigt som kostnaderna inte förändrats?
* Har det gjorts någon form av analys runt detta?
* Finns det möjlighet att ta tillbaka souvenirförsäljningen, eller finns det någon form av tidsbestämt avtal där Intersport har dessa rättigheter?
* Hur ser planen ut i det längre perspektivet, finns det en önskan att ta tillbaka souvenirförsäljningen?
* Hur kommer vi medlemmar kunna följa statusen på souvenirförsäljningen i fortsättningen?

Tack för att du tog dig tid!

Med vänliga hälsningar,
Håkan Fahlstedt